Actueel medicatie overzicht (AMO)

Om veilige en goede zorg te kunnen verlenen is een actueel medicatieoverzicht nodig. Maar daar hebben wij uw hulp bij nodig!


Zou u ons willen informeren bij wijzigingen in uw medicijngebruik? Bijwerkingen en allergieën. Wanneer u vrij verkrijgbare middelen gebruikt, zoals bijvoorbeeld pijnstillers. Dat u zwanger bent. Wanneer u borstvoeding geeft. Alles wat voor uw medicijngebruik van belang kan zijn. Horen wij graag.

Wilt u graag een overzicht van uw medicijnen? Dat kan vanuit huis!

Via de website MijnGezondheid.Net en de Medgemak app kunt u uw actueel medicatieoverzicht (AMO) en reisdocument downloaden en printen.

Tips voor het actueel houden van uw medicatie overzicht
  • Maak gebruik van één apotheek.
  • Houd uw apotheker op de hoogte welke medicijnen u gebruikt.
  • Geef wijzigingen in het gebruik van uw medicijnen zo snel mogelijk door aan uw apotheker.
    Lees hier wat u kunt doen met medicatie waarmee u bent gestopt.
  • Controleer regelmatig of uw gegevens nog kloppen.

Tot slot: voor een goed medicijngebruik is het belangrijk dat u zelf weet waarom u wat gebruikt. Meld bijwerkingen bij uw apotheker of arts. Samen kijken we of dit van voorbijgaande aard is of dat er reden is het medicijn te vervangen. Neem uw medicatieoverzicht overal mee naar toe.