Medische gegevens delen

Wat gebeurt er als u onverwacht bij een andere apotheek of arts moet aankloppen? Of als u naar het ziekenhuis moet? Dan is het erg belangrijk dat de andere apotheek of zorgverlener van uw medicijngebruik op de hoogte is.

Het elektronisch uitwisselen van uw dossier kan via het Landelijk Schakelpunt.   Alleen met uw toestemming mogen uw huisarts en apotheek medische gegevens delen met andere zorgverleners. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Uw medicijngebruik verloopt dan zo veilig mogelijk. 

U kunt online uw zorgverleners toestemming geven uw medische gegevens te delen met DigiD. U kunt ook bij uw apotheek zich laten aanmelden op het Landelijk Schakelpunt.

Wilt u meer weten over het geven van toestemming? Of direct uw toestemming digitaal regelen. Ga dan naar de website Volgjezorg.nl